பிம்பம்

சொல்வதை எல்லாம் கேட்கிறேன் என்று …
நினைப்பதை எல்லாம் சொல்லாதே …
மனமெனும் கண்ணாடி … மீண்டும் எதிரொலிக்கும் பிம்பமாய் !!!

நெருக்கம்

தள்ளி தள்ளிப்போகிறாய் …
நெருங்கி நெருங்கி வருகிறேன் …
தாயைத் தேடுகிற குழந்தையைப் போல …
உன் மார்போடு அணைத்து தாலாட்டுவாயா ???

மெளனம்

தெரியாமல் செய்கிறாயா …
இல்லை தெரிந்தே கொல்கிறாயா …
புரியாமல் தவிக்கிறேன் நான் …
மெளனம் தான் உந்தன் ஆயுதமா ???

ஊடல்

உன்னோடு ஊடல் கொள்ளும் “ஒவ்வொரு நொடியும் …
ஓராயிரம் தீப்பிழம்பாய்” உள்ளுக்குள் கொதிக்கிறேன் …
காதலில் புரிதல் பிழை !!!

உணர்ச்சி

உன் தேவை நிறைவேற்ற வாய்மொழிகள் உதிர்த்தாயே …
தேவையது தீர்ந்தபின்னே நேரம் தர மறந்தாயே …
உணர்ச்சிகளை உரசிப்பார்க்க யாரும் இங்கு பொம்மையல்ல …
நீ சொல்லும் காரணங்கள் எதுவுமே உண்மையல்ல !!!

ஆண் நிலா

உன் மார்புச் சூட்டின் உஷ்ணம் …
ஓராயிரம் காதல் அர்த்தங்களைச் சொல்லும் …
உன்னவளுக்கு ! நீ வெப்பம் தரும் ஆண்நிலா !!!

முன்னேறு

நேர்மறை பாராட்டுகள் மட்டுமல்ல …
எதிர்மறை விமர்சனங்களும் …
உனக்குள் இருக்கும் ஒருவனை “ஒருத்தியை” முன்னே(ற்)றத் தூண்டும் வெறித்தனம் !!!

காதல்

உணர்விலே உறவாடி …
நினைவிலே நிதம்தேடி …
உள்ளத்தில் உன்மத்தம் கொண்டு …
அவனு(ளு)ள் தொலைத்து அவளு(னு)ள் தேடும்
விடை தெரியா புதிர்தான் காதலா ???